Akce, kterých se zúčastníme

Vzhledem k pandemii koronaviru není jasné, jakých akcí se budeme v roce 2021 účastnit.

Akce, kterých jsem se zúčastnili v aktuálním roce

Fotografie z konananých akcí a bližší popis předchozích let naleznete v sekci "Archiv"